Panalo Lyrics with English Ez Mil


Panalo Lyrics with English Ez Mil

Panalo Lyrics

Like they said though:

Like they said though:

You can take a man out the hood

You can take a man out the hood

But you can’t take the hood out the man

But you can’t take the hood out the man

Compatriots, turn up!

Mga kababayan, turn up!

We are Filipinos

Tayo ay Pilipino

Any skin color

Kahit anong kulay ng balat

Isasapuso

Isasapuso

Mapa-Tagalog, Bisaya, or Ilokano

Mapa-Tagalog, Bisaya, o Ilokano

No one can beat the ferocity

Walang tatalo sa bagsik

Of our blood

Ng ating dugo

Shout out loud

Isigaw ng malakas ang

Our win

Ating panalo

Don’t talk about it

Wag nang pagusapan

Negative events

Ang mga negatibong pangyayari

Wherever you are

San mang panig ka

In the world

Nasa mundo

This is our tomorrow

Kinabukasan na natin ‘to

Win!

Panalo!

Yeah

Yeah

Keep runnin ‘ya mouth when you lyin’

Keep runnin’ ya mouth when you lyin’

I stay on my business while watchin ‘you dyin’

I stay on my business while watchin’ you dyin’

I’m takin ‘my people to heights while you cryin’

I’m takin’ my people to heights while you cryin’

Bout regular livin ‘& that’s what I’m tryna

Bout regular livin’ & that’s what I’m tryna

Prove, ‘stead of just lyin’ in booths

Prove, ‘stead of just lyin’ in booths

First true Filipino rapper on the news

First true Filipino rapper on the news

Sit, enjoy it if ya ‘cool

Sit, enjoy it if ya’ cool

Haters can snooze

Haters can snooze

While I put my city on the map

While I put my city on the map

22-double the Olongapo City no cap

22-double the Olongapo City no cap

Never forgettin ‘the street where my

Never forgettin’ the street where my

Cousin would sit when we always just listen to rap

Cousin would sit when we always just listen to rap

Kendrick, Em, & A $ AP with some metal

Kendrick, Em, & A$AP with some metal

And man we would turn up with that

And man we would turn up with that

Been mundane till the sun came

Been mundane till the sun came

Now I want fame like a kid in the trap uh

Now I want fame like a kid in the trap uh

Aye

Aye

I been in Spain (Spain)

I been in Spain (Spain)

But the letter ‘S’ is silent (pain)

But the letter ‘S’ is silent (pain)

I’m claimin ‘my reign like a king

I’m claimin’ my reign like a king

So I can water crops for survivin ‘(rain rain)

So I can water crops for survivin’ (rain rain)

Go away if you trippin ‘(yuh)

Go away if you trippin’ (yuh)

Had a homie he was Cripn ‘(cuh)

Had a homie he was Cripn’ (cuh)

Ain’t got no love for the people

Ain’t got no love for the people

Who talk over songs when they

Who talk over songs when they

Claimin ‘they listen (listen listen)

Claimin’ they listen (listen listen)

These bars – never done, uh

These bars – never done, uh

3 stars and a sun, aye

3 stars and a sun, aye

Blue, red draped down on a flag

Blue, red draped down on a flag

No we never fear none

No we never fear none

Most of us didn’t grow up with a trust fund

Most of us didn’t grow up with a trust fund

Know that I’m goingin ‘to kill for a loved one

Know that I’m willin’ to kill for a loved one

I’m on the move from a nothin ‘to someone

I’m on the move from a nothin’ to someone

Reminding my people to shout:

Reminding my people to shout:

We are Filipinos

Tayo ay Pilipino

Any skin color

Kahit anong kulay ng balat

Isasapuso

Isasapuso

Mapa-Tagalog, Bisaya, or Ilokano

Mapa-Tagalog, Bisaya, o Ilokano

No one can beat the ferocity

Walang tatalo sa bagsik

Of our blood

Ng ating dugo

Shout out loud

Isigaw ng malakas ang

Our win

Ating panalo

Don’t talk about it

Wag nang pagusapan

Negative events

Ang mga negatibong pangyayari

Wherever you are

San mang panig ka

In the world

Nasa mundo

Tomorrow we will do this, (You know.)

Kinabukasan na natin to, (Lam mo na.)

(Woo!) Win!

(Woo!) Panalo!

Aye

Aye

Huh, aye

Huh, aye

If you thought it was a language

Kung inakala mong isang lenggwahe

Ez Mil

Lang kayang gamitin ni Ez Mil

You will only be blessed if you are like that

La kang mapapala kung ganyan ka

Think of Bathala you will be charged;

Magisip kay Bathala ka sisingil;

Debt from within

Utang na galing sa loob na

Float, slow down with

Lumutang, hinain sa turon na may

Pusang sinaing sa-

Pusang sinaing sa-

(Mag ilokano ka tol!)

(Mag ilokano ka tol!)

What?

Ano?

(Ilokano !, Ilokano)

(Ilokano!, Ilokano)

Okay!

Okay!

URAY NO NGA IMBAGAK KINYAYO

UrAY NO NGA IMBAGAK KINYAYO

TI UKKINAYO –

TI UKKINAYO –

DITTOY AK LAENG AG-URURAY NO SINNO

DITTOY AK LAENG AG-URURAY NO SINNO

TI AGDAYO –

TI AGDAYO –

TAPNO EH SANG SANGITAM AK INTE WAGAS

TAPNO EH SANG SANGITAM AK INTE WAGAS

YOUR ADVICE –

MO NGA PAYO –

NGATA KAY-KAYATEM NGA PATAYENG KA

NGATA KAY-KAYATEM NGA PATAYENG KA

KEN ATOY BAYO –

KEN ATOY BAYO –

Come on in, take a look

Sikayo nga am-amin

All of you

Lahat kayo

All of you

All of you

Ever since I was a kid I’ve been kinda

Ever since bata ako I’ve been kinda

Discriminated in my own home country

Discriminated in my own home country

Sure, some would be like:

Sure, some would be like:

“LuH AmPuTi pUTi mO. TiSoY”

“LuH AmPuTi pUTi mO . tiSoY”

I ain’t tisoy

I ain’t tisoy

I’M PINOY

I’M PINOY

And I swear that:

And I swear that:

NOBODY WILL EVER LOOK AT ME THE

NOBODY WILL EVER LOOK AT ME THE

SAME WAY AGAIN

SAME WAY AGAIN

I’LL MAKE IT TO THE TOP WHILE I BE SHOWIN ‘

I’LL MAKE IT TO THE TOP WHILE I BE SHOWIN’

NAY-SAYERS AND

NAY-SAYERS AND

I WON FROM THE BEGINNING

NANALO NA AKO NUNG MULA PA NA

LAPU WAS CUT OFF IN MACTAN

PINUGUTAN SI LAPU SA MACTAN

AND EVERYONE HAS BEEN HURT

AT LAHAT ANG NASAKTAN NA

THEY FOUND KILLED

NALAMAN NILA NA PINATAY

THEIR HERO

ANG KANILANG BAYANI

IN THE OCEAN OF THE COUNTRY

SA KARAGATAN NG BANSA

PROPERTY.

NA PAG-AARI.

Ng Pilipino

Ng Pilipino

Despite any thermoil

Despite any termoil

I’ll be proud of my soil

I’ll be proud of my soil

WHY?

BAKIT?

BECAUSE

KASE

We are Filipinos

Tayo ay Pilipino

Any skin color

Kahit anong kulay ng balat

Isasapuso

Isasapuso

Mapa-Tagalog, Bisaya, or Ilokano

Mapa-Tagalog, Bisaya, o Ilokano

No one can beat the ferocity

Walang tatalo sa bagsik

Of our blood

Ng ating dugo

Shout out loud

Isigaw ng malakas ang

Our win

Ating panalo

Don’t talk about it

Wag nang pagusapan

Negative events

Ang mga negatibong pangyayari

Wherever you are

San mang panig ka

In the world

Nasa mundo

This is our tomorrow

Kinabukasan na natin ‘to

Win!

Panalo!


Leave a Reply

Your email address will not be published.